แสงดาวส่องทางสร้างความหวัง...แสงธรรมเป็นพลังสู่ความดี

เรื่องรัก => ร้าวรัก => : star4life 28 May 2009, 11:56: จากกันเพราะกรรมที่แตกต่างกัน
: star4life 28 May 2009, 11:56
ถาม - ถ้าเราคบใครแล้ววันหนึ่งต้องจากกัน เพราะใครคนหนึ่งมีบุญมากขึ้นจนคบกันไม่ได้หรือเปล่าคะ


ดิฉันคิดว่า เหตุปัจจัยในการพบแล้วจากกัน มีหลายสาเหตุ

๑. หมดแรงส่งของกรรมเก่า ที่ส่งผลให้มาผูกพันกัน
๒. ไม่มีกรรมใหม่ที่กระทำร่วมกัน อันเป็นเหตุให้มาเกี่ยวเนื่องกันอีก
๓. ความไม่เสมอกันในธาตุ ไม่เสมอกันในระดับของจิต
จิตที่กำลังกุศลอันมากกว่า สะอาดและสว่างกว่า ย่อมน้อมนำไปสู่ภพภูมิอันสูงกว่า
จิตที่กำลังกุศลน้อยกว่า ซึ่งเป็นเหตุให้พรากจากกัน

เหมือนคนหนึ่งซึ่งออกเดินทางจาก ณ ตำแหน่งที่ยืนอยู่ สู่จุดหมาย
ในขณะที่อีกคนยังยืนอยู่กับที่
แรก ๆ ที่เริ่มเดินออกมาไม่กี่ก้าว ก็อาจจะยังพอมองเห็นกันชัดอยู่
แต่เมื่อยิ่งเดินไกล ออกไป ก็จะเริ่มเห็นแค่แผ่นหลัง
กลายเป็นจุดเล็ก ๆ ในสายตา และเลือนหายไปในที่สุด


เมื่อเราพัฒนากรรมของเราไปในทางที่ดี
เปลี่ยนนิสัยใจคอ ให้เป็นอีกคนหนึ่ง
หันเหจิตจากสิ่งอันไม่เป็นกุศลทั้งปวง
จิตมีความสะอาดแจ่มใสและเบิกบาน เนื่องจากมีกำลังของกุศล
บุคคลที่ใกล้ชิดก็จะรู้สึกปลอดโปร่งและสบายใจ ได้รับกระแสความเย็นนั้นด้วย
ผู้นั้นก็ย่อมเป็นที่รักของคนอื่น
และดึงดูดผู้ที่มีกระแสจิตในระดับเดียวกัน นำพาคนดีเข้ามาสู่ชีวิต

และการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอ พัฒนากรรมของเรา
ย่อมนำเราไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ผู้คนใหม่ ๆ
ถ้าคนที่เราคบอยู่เขาไม่ได้พัฒนาตนตามด้วย และไม่ได้มีความชอบในสิ่งนั้น
เขาก็ย่อมจะห่างเหินไปตามวิถีกรรมของเขา


โดย mayrin
ที่มา http://larndham.net/index.php?showtopic=12805&st=6


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.